DefCo: odvoz odpadu – búracie práce – kontajnery

Naše služby

  • odvoz zmiešaných odpadov pri upratovacích a búracích prácach
  • poskytnutie vhodných kontajnerov podľa potreby zákazníka
  • legislatívne poradenstvo
  • Bezplatný odber vyradených elektrospotrebičov (práčky, chladničky, televízory, žehličky…)

Kontajnery

Prenájom kontajnerov podľa potrieb zákazníka

Stavebný odpad

Odvoz odpadu, uskladnenie stavebného odpadu

Kovový odpad

Odvoz a uskladnenie železných a neželezných kovov