DefCo: odvoz odpadu - búracie práce - kontajnery

Naše služby

  • odvoz zmiešaných odpadov pri upratovacích a búracích prácach
  • poskytnutie vhodných kontajnerov podľa potreby zákazníka
  • legislatívne poradenstvo
  • Bezplatný odber vyradených elektrospotrebičov (práčky, chladničky, televízory, žehličky…)
Odvoz odpadu img 1
Kontajnery

prenájom kontajnerov podľa potrieb zákazníka

Odvoz odpadu img 2
Stavebný odpad

Odvoz, uskladnenie stavebného odpadu

Odvoz odpadu img 3
Kovový odpad

Odvoz a uskladnenie železných a neželezných kovov