Odpadové hospodárstvo

Podnikateľským subjektom aj súkromným osobám zabezpečujeme realizáciu odpadového hospodárstva, ktoré zabezpečí zjednodušenie a zefektívnenie zberu, zvozu a uskladnenia jednotlivých druhov odpadov.

Technické vybavenie

Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia pre odpadové hospodárstvo. Predaj, prenájom technológií.

Nebezpečný odpad

Odvoz a uskladnenie resp. zhodnotenie nebezpečného odpadu podľa európskych noriem.

Objemný odpad

Uskladnenie objemného odpadu pre mestá, obce, firmy, živnostníkov a občanov.

Priemyselný odpad

Odvoz, dotriedenie a uskladnenie priemyselného a živnostenského odpadu.