DefCo: odvoz odpadu - búracie práce - kontajnery

Búracie práce

Terénne úpravy

Čistenie stavenísk

Vitajte na Našej stránke!

Firma DEFCO sa zaoberá predovšetkým zneškodňovaním a zhodnocovaním odpadu pre komunálnu sféru, priemyselné podniky a živnostníkov. Služby odpadového hospodárstva poskytované našou spoločnosťou sú uceleným balíkom a umožňujú našich zákazníkov odbremeniť od problémov so vzniknutým odpadom a možnými následkami pri nedodržaní povinností pôvodcov odpadu podľa legislatívy odpadového hospodárstva.

Skúsenosti

Kovový odpad
Stavebný odpad
Nebezpečný odpad
Konzultácie a poradenstvo

Služby

Uskladnenie

Zabezpečujeme uskladnenie odpadu podla platných zákonov a noriem.

Veľkoobjemové kontajnery

Poskytujeme prenájom, pristavenie a odvoz veľkoobjemových kontajnerov.

Nebezpečný odpad

Zabezpečujeme posúdenie, zvoz a uskladnenie nebezpečného odpadu.