Likvidácia odpadu

Odovoz odpadu, Výkup kovov, Odvoz stavebného odpadu

Odpadové hospodárstvo

O odpadoch vieme všetko

DefCo: odvoz odpadu – búracie práce – kontajnery

Búracie práce

Kontajnery

Terénne úpravy

Kovový odpad

Čistenie stavenísk

Stavebný odpad

Vitajte na Našej stránke!

Firma DEFCO sa zaoberá predovšetkým zneškodňovaním a zhodnocovaním odpadu pre komunálnu sféru, priemyselné podniky a živnostníkov. Služby odpadového hospodárstva poskytované našou spoločnosťou sú uceleným balíkom a umožňujú našich zákazníkov odbremeniť od problémov so vzniknutým odpadom a možnými následkami pri nedodržaní povinností pôvodcov odpadu podľa legislatívy odpadového hospodárstva.

Skúsenosti

  • Kovový odpad 90% 90%
  • Stavebný odpad 86% 86%
  • Nebezpečný odpad 75% 75%
  • Konzultácie a poradenstvo 75% 75%

Služby

Uskladnenie

Zabezpečujeme uskladnenie odpadu podla platných zákonov a noriem.

Veľkoobjemové kontajnery

Poskytujeme prenájom, pristavenie a odvoz veľkoobjemových kontajnerov.

Nebezpečný odpad
Zabezpečujeme posúdenie, zvoz a uskladnenie nebezpečného odpadu.

Email: info@defco.sk