Kontakt: +421 908 749 603

Email: info@defco.sk

Búracie práce

Terénne úpravy

Čistenie stavenísk

Kontajnery
Kovový odpad
Stavebný odpad